Dravograd in Mislinja

Na Koroškem umeščajo v prostor dve večji polji vetrnih elektrarn
Na Koroškem umeščajo v prostor dve večji polji vetrnih elektrarn
15.02.2021 13:34 Uredništvo

Za območje Koroške trenutno tečeta dva postopka umeščanja večjih potencialnih polj vetrnih elektrarn v prostor.

Ministrstvo za okolje in prostor je od Ministrstva za infrastrukturo do januarja letos prejelo osem pobud za prostorsko umeščanje polj vetrnih elektrarn, ki po nazivni moči dosegajo najmanj 10 megavatov in zato po določbah zakona o urejanju prostora sodijo med prostorske ureditve državnega pomena. Med njimi sta tudi polje vetrnih elektrarn Ojstrica, ki ga kot investitor načrtujejo Dravske elektrarne Maribor, in polje vetrnih elektrarn Mislinja, kjer je investitor Stiria invest.

 

Za vetrno elektrarno Mislinja, kjer so predvidene štiri vetrnice, je vlada decembra lani sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta. Za polje treh vetrnic na Ojstrici je trenutno v teku izdelava več strokovnih podlag.

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila še ni bila izvedena, ker je oboje še v pripravi, so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Trenutno nadaljujejo izdelavo strokovnih podlag s področja vpliva na podzemne vode in vpliva na funkcije gozda, izdelujejo se kartiranje habitatnih tipov, strokovna podlaga s področja hrupa in študija elektromagnetnega sevanja. Za zaključek so potrebne tudi terenske raziskave, ki so bile zaradi epidemioloških razmer odložene. Izdelava vseh potrebnih študij bo trajala vsaj leto dni, zbrani podatki pa bodo osnova za pripravo okoljskega poročila in študije variant.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes