Kotlje

Kmalu varneje do Prežihovine
Kmalu varneje do Prežihovine
25.07.2019 14:47 Urša Prosenjak

Rojstna hiša Prežihovega Voranca je eden najpomembnejših koroških kulturnih objektov, žal pa je cesta, ki vodi do nje, dotrajana in nujno potrebna temeljite prenove. Občina Ravne na Koroškem zato načrtuje začetek obnovitvenih del še letos.

Spominski park in Prežihovo rojstno hišo vsako leto obišče okoli 4.000 obiskovalcev, veliko je tudi organiziranih skupin od šolarjev do upokojencev, ki se pripeljejo z avtobusi. Obstoječa cesta je neprimerna za avtobuse, kar močno oteži dostop zlasti skupinam starejših obiskovalcev.

Ker gre za lokalno cesto, se je občina obnove lotila sama in sredstva, gre za 150.000€, zagotovila v proračunu. Naložba predvideva obnovo javne poti JP850841 od odcepa s cesto Čečovje - Šrotnek do parkirišča pod Prežihovo rojstno hišo v dolžini 815 metrov ter širine 4 metrov. Obnovitvena dela naj bi se pričela še letos, zajemala pa bodo odstranitev starega asfalta in neustreznega tampona ter izvedbo drenaže cestišča in namestitev novega tampona ter asfaltne prevleke. 

Na nujnost ureditve ceste, ki ne le kazi podobo kraja, pač pa tudi predstavlja varnostno tveganje številnim šolarjem, ki Prežihovino obiščejo v okviru šolskih ekskurzij, je že pred časom opozoril svetnik Milan Mrđenović. Ob sprejetju programa obnove lokalnih cest in skorajšnjem pričetku del zato ne skriva navdušenja. "Brez Prežiha nimamo naše izjemne Koroške identitete s katero se radi ponašamo, saj jo je znal ravno on, namesto vseh nas, še najbolje ubesediti v svojih nesmrtnih knjižnih delih. Zato si Prežih zasluži primerno cesto, ne samo zato, ker je bil naš največji kulturnik, pisatelj in borec za pravice preprostih delovnih ljudi, ampak tudi zato, ker se spodobi, da ima takšen spomin svoje primerno obeležje," utemeljuje pomen ureditve dostopa do Prežihove rojstne hiše, obenem pa obžaluje, da je cesta čakala na denar za prepotrebno obnovo kar nekaj let, s svojim klavrnim stanjem pa razkrivala tudi negativen odnos do Prežiha in kulture.

Da se bodo dela lahko nemoteno izvedla, pa je potrebno premostiti še nekaj birokratskih ovir. Del zemljišča, kjer bo potekala obnova, je namreč v lasti zasebnih lastnikov ter Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč, zato mora občina pridobiti ustrezna soglasja in opraviti kategorizacijo delov, ki niso javna površina. Če ne bo zapletov, se bomo po novi cesti pripeljali na Prežihovino že prihodnje leto.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes