Hoč'mo cesto!

Pet let boja za koroško avtocesto
Pet let boja za koroško avtocesto

Kakšen mora biti status v pokrajinski ureditvi Koroške?

15.07.2019 11:47 Urša Prosenjak Aljaž Verhovnik osebni arhiv

Na današnji dan se je začel boj, ki je povezal in zedinil Korošce bolj, kot karkoli drugega doslej. Boj, ki je bil odziv koroške mladine na mačehovski odnos države do Koroške. Boj, ki traja še danes in je posledica dejstva, da je Koroška v očeh države nebodigatreba in regija, ki ni vredna pozornosti. Začel se je boj za 3. razvojno os.

 

Prav na današnji dan, 15. julija 2014, je pričel delovati spletni informacijski portal Mladinske iniciative za 3. razvojno os hitronakorosko.si. Ta je bil sprva namenjen zbiranju podpisov v podporo peticiji za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško, ki jo je pripravila iniciativa.

"Splet okoliščin v drugi polovici leta 2013 in v prvi polovici leta 2014 je bil razlog za to, da je nastala Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. V tistem obdobju smo člani Mladinskega sveta Ravne pripravljali prvo strategijo za mlade na Ravnah. Analiza je pokazala velik problem bega možganov iz regije, kar pomenilo alarm za ukrepanje," opisuje začetke boja gonilna sila iniciative Aljaž Verhovnik.

Okoliščine je dodatno podkrepila še negativna informacija iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 10. februarja 2014, ki je bila naslovljena na koroško gospodarsko zbornico. Ministrstvo je sporočilo: »Trasa na relaciji A1 – Velenje ni primerna za nadaljnje načrtovanje hitre ceste. /…/ Posledično Vlada RS predvideva zgolj obnovo obstoječe cestne povezave, ki bo prevzela nalogo, ne pa dejanske zmožnosti in funkcije 3. razvojne osi…«

Za mlade Korošce se bilo to nesprejemljivo, pojasnjuje Verhovnik. "V teh okoliščinah je dozorevala ideja, da se moramo mladi na Koroškem zbuditi in zahtevati prihodnost Koroške, ki bo omogočala obstanek mladih in razvoj regije. Že samo ime »razvojna os« je mladim povedalo vse. In začelo se je…"

Na 6. seji Upravnega odbora Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, ki je potekala 28. aprila 2014, sta Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik predstavila idejo o projektu, z delovnim imenom »Mladinska iniciativa za hitro cesto na Koroško«. Odločeno je bilo, da bo pobudo prevzel Mladinski svet Ravne, pripravi pa se akcijski načrt in peticija. Prvi akcijski načrt je bil pripravljen že naslednji dan, 29. aprila. Ta je kot glavno nalogo predvidel postavitev portala hitronakorosko.si, preko katerega bo iniciativa pričela nagovarjati javnost. Cilj je bilo zbrati vsaj 5.000 podpisov, kolikor v Sloveniji znaša tudi zakonodajna iniciativa.

Prva podoba portala hitronakorosko.si in peticija, ki je bila na današnji dan objavljena na njem
Prva podoba portala hitronakorosko.si in peticija, ki je bila na današnji dan objavljena na njem


 
Priprave za vzpostavitev iniciative so potekale vse do začetka julija 2014, ko je bilo javnosti poslano vabilo na uvodno predstavitev iniciative, katera je potekala 18. julija 2014 v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. Izdelala se je celostna grafična podoba iniciative v obliki Uršlje gore, pod katero poteka štiripasovna hitra cesta na Koroško. Pobuda pa je dobila ime »Mladinska iniciativa za 3. razvojno os«.

Spletna peticija je bila prvič objavljena 15. julija 2014, zato ta dan štejemo kot ustanovitev iniciative. Peticija je dobivala vse večjo podporo med Korošci. Avgusta 2014 iniciativa sprejme odločitev, da se bodo podpisi zbirali tudi na terenu v fizični obliki. Pričela se je organizirana akcija zbiranja podpisov po vseh občinah na Koroškem in tudi v Velenju. Že 20. avgusta 2014 je iniciativa zbrala več kot 5.000 podpisov v podporo peticiji.

Peti obletnici delovanja Mladinske iniciative za 3. razvojno os bo posvečeno odprtje informacijskega centra na Ravnah na Koroškem na Prežihovi ulici, ki bo s kratkim kulturnim programom potekalo v četrtek, 18. julija 2019, to je prav na dan pete obletnice uvodne javne predstavitve Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes