Dravograd

Računsko sodišče: Občina Dravograd dodeljevala sredstva mimo javnih razpisov, številne nepravilnosti tudi v proračunu
Računsko sodišče: Občina Dravograd dodeljevala sredstva mimo javnih razpisov, številne nepravilnosti tudi v proračunu
10.07.2019 17:03 Urša Prosenjak

Računsko sodišče je v pregledu pravilnosti poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 ugotovilo številne nepravilnosti, zaradi česar je občini izreklo negativno mnenje. Največ pomanjkljivosti so ugotovili pri pripravi proračunskih dokumentov, izplačilu sredstev in javnih razpisih.

Računsko sodišče je v reviziji pravilnost poslovanja dravograjske občine v letu 2016 med drugim ugotovilo pomanjkljivo pripravo posameznih  proračunskih dokumentov ter pomanjkljivo objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja sredstev nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam na področju športa.

Po ugotovitvah sodišča je občina tudi izplačala več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na posameznih proračunskih postavkah, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa v več primerih ni upoštevala zakonskih rokov in je račune plačevala z zamudo.

Zapletlo se je tudi pri nadzoru nad poslovanjem javnih zavodov. Občina ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem javnega zavoda Dravit, v primeru energetske obnove podružnične šole Črneče pa je 
vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Po ugotovitvah sodišča je občina pri naložbi v cesto proti Nedoku (kjer je šlo sprva celo za črno gradnjo) aneks za dodatna dela v vrednosti dobrih 36.000 evrov z družbo Slemenšek sklenila na dan zaključka del, kar je v nasprotju s področnim pravilnikom.

Več ugotovitev računskega sodišča se nanaša na ravnanje dravograjske županje Marijane Cigala. Ta prejemnikom sredstev ni izdala sklepov o izboru, 18 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 3430 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, s prejemniki pa ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, je med drugim ugotovilo sodišče.

S sklenitvijo dogovora o obročnem odplačilu nakupa opreme in dogovorov o odloženem odplačilu investicijskih vlaganj se je občina dolgoročno zadolžila, ne da bi zadolžitev načrtovala v odloku o proračunu in ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin. Občina tudi ni 
določila načina izvajanja nalog, ki jih je prenesla na krajevne skupnosti, v danes objavljenem revizijskem poročilu navaja sodišče.

Sodišče je ugotovilo tudi nepravilnosti pri soustanavljanju družbe Črneški gaj, ki je bila ustanovljena s tržnim namenom, in sicer za gradnjo apartmajskega naselja oz. oskrbovanih stanovanj v Črnečah. 
Občina je v tem primeru tudi pridobila stavbno pravico za gradnjo objekta za naloge, ki pa niso opredeljene s predpisi, je ugotovilo sodišče.

Računsko sodišče je Občini Dravograd podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Tako je občina po podatkih sodišča med drugim januarja letos pripravila 
osnutek odloka, s katerim je določila način izvajanja nalog krajevnih 
skupnosti in merila za razdelitev sredstev. Prav tako je po podatkih 
sodišča pristopila k prodaji deleža v družbi Črneški gaj.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes