Pobuda

Radeljski gospodarstveniki za postopno zviševanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Radeljski gospodarstveniki za postopno zviševanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
27.06.2019 13:09 Uredništvo kraji.eu

Občina Radlje ob Dravi načrtuje zvišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tamkajšnji gospodarstveniki pa ob tem izražajo obžalovanje, da njihovi predstavniki v pripravo vsebin niso bili bolj vključeni. Nenadno nekajkratno povišanje se jim zdi pretirano, zato predlagajo postopno zviševanje.

Zbornici, ki zastopata gospodarstvo na območju občine Radlje ob Dravi, Območna obrtno-podjetniška in GZS Koroška gospodarska zbornica, sta konstruktivno predlagali skupen pristop predstavnikov občine in gospodarstva pri oblikovanju novega modela povišanja vrednosti NUSZ. Prepričljivost argumentov za pomen razvojne naravnanosti NUSZ je s peticijo podprlo 75 gospodarskih družb in podjetnikov, ki zaposlujejo večino vseh zaposlenih v Občini Radlje, saj se gospodarski sektor zaveda pomena NUSZ kot instrumenta za ohranitev privlačnosti lokacije za nove investitorje in za razvoj obstoječih podjetij. Občina se je pri nadaljnji pripravi odloka seznanila s pobudo gospodarstva, obenem pa predstavnikov reprezentativnih zbornic v nadaljnjo pripravo vsebin ni vključila, torej spremembe odloka ostajajo izključno v domeni Občine. S tem se zamuja priložnost, da bi Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju z gospodarstvom pripravila odlok, ki bi spodbujal razvojno naravnano gospodarstvo za nadaljnjo krepitev Radelj in Dravske doline.    

V ponedeljek 1.7.2019 bo Občinski svet Občine Radlje ob Dravi obravnaval predlog povišanja vrednosti NUZS, s katerim bi iz dosedanje nizke vrednosti v Radljah hitro dosegli povprečje Koroške. Gre za 203% povečanje za poslovne objekte, 320% za nezazidana stavbna zemljišča-stanovanjski namen in 448% -nezazidana poslovna raba. Gospodarstvo priznava dosedanje nižje vrednosti NUZS v občini Radlje ob Dravi, vendar je tako enormno povišanje na mah nesprejemljivo. Občina je bila še predlani del problemskega območja, gospodarstvo okreva počasneje, infrastruktura in cestne povezave so slabe. Tako OOZ Radlje ob Dravi in GZS Koroška gospodarska zbornica ponovno predlagata postopno zviševanje, saj gospodarstvo ne odobrava enostranskih odločitev o obremenjevanju, temveč vidi v dogovoru za postopno zviševanje NUSZ predvsem možnosti usklajevanja za skupne razvojne odločitve. 

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes